Page 1 of 1

UddannelsesGuiden: Fyrværker

Posted: Tue, 28. Nov 2006, 14:07
by PyroGuf
I kategorien "Gadeoptræden, forlystelses- og modelarbejde" har UddannelsesGuiden en beskrivelse af uddannelsen/godkendelsen, arbejdsmuligheder, fagområder mm. - de skriver jo desværre også, at man normalt ikke kan leve af det... :
Som fyrværker monterer, opstiller og afbrænder du fyrværkeri ved festliglige lejligheder som fx bryllupper, fødselsdage, koncerter, byfester og andre kulturbegivenheder samt ved traditionelle højtider som nytår og sankthans.

Fyrværkeriet kan have alle størrelser og fx bestå af store og små raketter, hyl og andre lydeffekter, sole, fontæner, romerlys, batterier eller ildskrift med tekst og symboler. Der kan også sommetider være musikledsagelse.

Fyrværkeren rådgiver om sammensætningen af det rigtige fyrværkeri, der passer til det sted, hvor det skal afbrændes. Fyrværkeren indhenter også de nødvendige tilladelser hos politiet og lokale myndigheder og træffer aftaler med brandvæsenet eller beredskabskorpset om at deltage. Fyrværkeriet skal tilrettelægges efter bestemte krav til afstanden til omgivende beplantninger og bygninger og tage de videst mulige hensyn til publikums sikkerhed.

Næsten alt fyrværkeri til professionel anvendelse, der sælges og afbrændes i Danmark, er importeret fra fabrikker i udlandet, specielt Tyskland og Spanien. Kun i få specielle tilfælde fremstiller fyrværkeren selv fyrværkeriet helt fra grunden.

For at indføre, sælge, montere og afbrænde festfyrværkeri skal man være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og blandt andet have gennemgået et særligt kursus i festfyrværkeri, som udbydes af Sikkerhedsstyrelsen, se under Mere uddannelse.

I fyrværkeribranchen skelner man mellem professionelt og ikke-professionelt fyrværkeri. Professionelt fyrværkeri, eller festfyrværkeri, må udelukkende fremstilles, monteres, sælges og afbrændes af en godkendt festfyrværker. Ikke-professionelt fyrværkeri kan købes lovligt i detailhandelen og afbrændes af personer over 15 eller 18 år afhængig af fyrværkeriets effekt og type.
UddannelsesGuiden.dk: Fyrværker