Page 1 of 1

Ikke fyrværkeri efter 5. januar - MÅ VI GODT?

Posted: Fri, 10. Feb 2006, 11:05
by PyroGuf
Efter regler blev strammet, er der grænser for hvornår man må afbrænde fyrværkeri - men giver loven ikke faktisk mulighed for at godkendte fyrværkere må afbrænde kategori II fyrværkeri hele året uden yderligere tilladelse?
§ 24. Efter lovens § 2, stk. 3, må fyrværkeri beregnet til forbrugere kun anvendes i perioden 1. december - 5. januar.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke hvis fyrværkeriet anvendes af en godkendt festfyrværker.
Link til Retsinfo: Kapitel 6 - Anvendelse af fyrværkeri

Links til artikler:

Posted: Sun, 19. Feb 2006, 21:54
by pyrotekniker.dk
Hej Peder

Jo, som jeg læser teksten ovenfor må vi gerne, når vi har certifikat.

Desuden tror jeg i øvrigt den menige politimand vil frafalde sin anklage hvis blot man er lidt fastholdende i sin argumentation og har en overbevisende mimik - så godt kan jeg ikke forestille mig de kender loven :)

Mvh. Lars

Posted: Wed, 6. Sep 2006, 15:17
by Armydudedk
Hey

efter som jeg lige har været på kursus ved sik, har vi diskuteret denne sag!


Vi fik at vide at en godkent fyrværker til en vær tid kan afbrænde kategori II fyrværkeri af!
som de sagde at det kunne lige så vel være et job vi var på med udelukkende kategori II fyrværkeri, hvor man ikke skal søge tilladelse! Og der var heller ingen hindring for at man skød af til sig selv, da man i teorien køber kategori II fyrværkeri til sig selv ( man skal heller ikke ha tilladelse til erhvervelse og overdragelse her) og bagefter levere et job til sig selv!

men ligeledes henviste de til at man ringede tit den lokale politimyndighed, og fortalte om sit fortagende, så de var fri for at sende en petruljevogn ud når naboerne klagede ( og at man skulle ha dikutionen på gaden med betjenten)


mvh Frantz