Page 1 of 1

Sikrere at opbevare fyrværkeri i Slesvig?

Posted: Fri, 10. Feb 2006, 11:22
by PyroGuf
Medfører en stramning af de danske regler, at det bliver sikrere i Danmark? Hvis fyrværkeriet flytter til Slesvig, bliver der vel blot mere transport på vejene?
Hvis ikke de danske myndigheder i sidste øjeblik giver os bedre vilkår, er vi parat til at flytte hele den danske fyrværkeriproduktion til opbevaring på et tidligere tysk militærdepot i Sydslesvig, bebuder formanden for den danske brancheforening, Henri Drenck, Århus.
Link til artikel: Dansk krudt måske til Sydslesvig